Zoek
Sluit dit zoekvak.

Behandel Centrum Neurologie

Het Behandel Centrum Neurologie is gericht op mensen die een uitgebreid gesprek met een ervaren neuroloog op prijs stellen. Wij nemen de tijd voor onze patiënten in een vriendelijke en goed toegankelijke omgeving.

Pijnpoli

Hier kunt u terecht voor hoofdpijn en migraine, neuropathische pijn, rugklachten (HNP), polyneuropathie, carpaal tunnel syndroom en zenuwcompressiesyndromen, pijn in nek en arm en second opinion.

Overige Neurologie

Hier kunt u terecht voor dementie en cognitieve stoornissen, Parkinson, duizeligheid, multiple sclerose en second opinion.

Kosten behandeling & zorgverzekeraars

Hier kunt u terecht voor gecontracteerde zorgverzekeraars, voorbeeld DBC-facturen, prijslijst passanten 2023 en 2024, en betalingen via niet gecontracteerde verzekeraars.

Medische intakelijst en toestemming onderzoek & behandeling

Hier vindt u het toestemmingsformulier voor onderzoek én voor behandeling. Deze dienen wij te ontvangen tijdens het eerste consult als wij aan het behandelingsproces beginnen.

Wachttijden Behandel Centrum Neurologie

De actuele wachttijd voor een eerste afspraak varieert van 1 tot 4 weken. Tegelijkertijd met de eerste afspraak kan al gestart worden met de behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Een eerste bezoek aan Behandel Centrum Neurologie

Voor het eerste gesprek reserveren we een uur. Zo stellen we samen met u een optimale behandeling en vervolgtraject vast. Vragen tijdens de behandeling stelt u bij voorkeur via ons e-mailadres. Desgewenst belt de neuroloog u op een afgesproken tijdstip terug. Dit maakt dat de neuroloog tijdens uw consult ongestoord naar u kan luisteren.

Aan het eind van het consult ontvangt u een kopie van de brief naar de huisarts zodat u inzage heeft in het behandelplan en de adviezen nog eens thuis kunt nalezen.

De beschrijvingen van neurologische aandoeningen en symptomen op deze website zijn algemene beschrijvingen en zijn zeker niet bedoeld om de diagnosestelling van een behandelend neuroloog te vervangen!

Meer informatie over neurologische ziektebeelden vindt u op www.neurologie.nl

Wat neem ik mee naar mijn eerste bezoek?

Alle patiënten kunnen terecht bij ons na verwijzing door huisarts, specialist of bedrijfsarts. De ziektekosten zullen vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Bij een eerste bezoek aan de neuroloog neemt u mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs;
  • Verwijskaart/verwijsbrief van de (huis)arts indien deze niet via Zorgmail is verzonden;
  • Een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek;
  • Het toestemmingsformulier voor onderzoek & behandeling kunt u na doorlezen ondertekenen en aan de neuroloog overhandigen indien aan alle voorwaarden
    is voldaan.