https://www.independer.nl/ziekenhuis/regio/brabant-zuidoost/veldhoven/behandel-centrum-neurologie.aspxhttps://www.independer.nl/ziekenhuis/regio/brabant-zuidoost/veldhoven/behandel-centrum-neurologie.aspx
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/overige-kliniek-behandel-centrum-neurologie-veldhoven-3033956https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/overige-kliniek-behandel-centrum-neurologie-veldhoven-3033956

Beoordeel ons op:

 

In september 2015 verscheen een artikel van Prof. dr. E.L.H. Spierings en dr. P. Dellemijn in het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie over nieuwe ontwikkelingen in de preventieve migrainebehandeling met CGRP-receptor antilichamen.


Paul Dellemijn gaf op 2 juni een presentatie getiteld "pijn zit tussen de oren": U heeft pijn, maar er kan geen oorzaak worden gevonden.

Het Behandelcentrum Neurologie is in 2015 geregistreerd lid van de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra


De VNHC bestaat momenteel 36 hoofdpijncentra verdeeld over het hele land. In deze hoofdpijncentra zijn neurologen werkzaam met speciaal aandachtsgebied hoofdpijn.


Prof. Dr. Giel Spierings en dr. P. Dellemijn zijn beide neurologen met een specifiek aandachtsgebied hoofdpijn.
Hoofdpijn informatieavond voor patiënten op 2 februari 2015

Op maandagavond 2 februari 2015 hield het Behandelcentrum Neurologie weer een informatieavond voor mensen met hoofdpijn. De avond was met 48 belangstellenden erg druk bezocht.


Neuroloog en hoofdpijnspecialist Giel Spierings hield een presentatie over de oorzaken en behandeling van aangezichtspijn en Paul Dellemijn een presentatie over de behandeling van verschillende soorten hoofdpijn. Annet Koks gaf namens de Nederlandse Vereniging voor Hoofdpijn Patiënten uitleg wat zij kan betekenen voor hoofdpijnpatiënten. Manueel therapeut Koos Verwer vertelde hoe hij spanningshoofdpijn kan behandelen met manuele therapie. Na afloop kregen wij leuke reacties van de aanwezigen waarvoor wij hen hartelijk bedanken.

Giel Spierings en Paul Dellemijn, neurologen

Veiligheidsmanagement in het Behandelcentrum Neurologie

Vanaf 2013 hebben alle ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra de verplichting een veiligheidmanagementsysteem (VMS) te onderhouden. Het Behandelcentrum Neurologie beschikte al sedert 2010 over een dergelijk systeem, maar nieuwe eisen uit 2012 maakten een vernieuwing wenselijk.


Op 28 maart 2014 vond een multidisciplinaire Prospectieve Risico Inventarisatie (=PRI) plaats. Doel was de mogelijke risico’s die patiënten lopen tijdens de behandeling in kaart te brengen en hierop actief te anticiperen door preventieve maatregelen te nemen teneinde deze risico’s te elimineren.


De aanwezigen bestonden uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, een externe leidinggevende manager en het secretariaat van het BCN.  Er werd een risicokaart in stelling gebracht waaraan preventieve maatregelen werden gekoppeld. Tevens werden maatregelen besproken die men kan nemen als het risico zich heeft voorgedaan. Een dergelijke bijeenkomst wordt een Bow-Tie sessie genoemd.


Er werden opnieuw twee Prospectieve Risico Inventarisaties (PRI)’s uitgevoerd. De eerste was het risico op fouten bij een recept en de tweede ten aanzien van het geven van een injectie. Er werden meerdere maatregelen voorgesteld om deze risico’s te verkleinen.


De multidisciplinaire sessie vond plaats als aanzet voor verbetering van het veiligheidsmanagement.


Voor patiënten die onveilige situaties opmerken kunnen dit (anoniem) aangeven op het formulier van ons patiënttevredenheidonderzoek. Deze risico’s zullen als leidraad dienen voor toekomstige PRI’s teneinde de veiligheid in het BCN te bevorderen en te bewaken.


Het nieuwe Veiligheidsmanagementsysteem zal dit jaar weer worden getoetst door ZKN.

Kwaliteitskeurmerk ZKN

Vol trots deelt de Raad van Bestuur mee dat het kwaliteitskeurmerk van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) is verlengd voor het Behandel Centrum Neurologie.

 

Parkinsonnet

Een van onze neurologen is sinds 2014 lid van Parkinsonnet, een netwerk van regionale verwijzers met speciale aandacht voor Parkinsonisme en bewegingstoornissen.